zanosi i prkosi stanislava vinavera

ZANOSI I PRKOSI STANISLAVA VINAVERA

Stanislav Vinaver
Posvećena tumačenju Vinaverovog obimnog stvaralačkog opusa – čine je mahom sintetički tekstovi koji se bave tematskim žanrovskim segmentima njegovog dela. Posebna vrednost ove knjige je sveobuhvatna hronologija Vinaverovog života i rada, potom do sada najpotpuniji popis literature o njegovom delu (od 1908. do 2014. godine).
Pošalji