založno pravo na nepokretnim i pokretnim stvarima i pravima i evidencija zaloge i tražbine

ZALOŽNO PRAVO NA NEPOKRETNIM I POKRETNIM STVARIMA I PRAVIMA I EVIDENCIJA ZALOGE I TRAŽBINE

Danilo P. Babić
Podelite:
Pošalji