zakon o policiji zakon o javnom redu i miru zakon o javnom okupljanju

ZAKON O POLICIJI; ZAKON O JAVNOM REDU I MIRU; ZAKON O JAVNOM OKUPLJANJU

Ovo izdanje sadrži „prečišćen tekst“ Zakona o policiji („Službeni glasnik RS“, broj 6/16 i 24/18), kao i Zakon o javnom redu i miru („Službeni glasnik RS“, broj 24/18) i Zakon o javnom okupljanju („Službeni glasnik RS“, broj 6/16).
Pošalji