zagonetna potraga roman u zagonetkama

ZAGONETNA POTRAGA: ROMAN U ZAGONETKAMA

Uroš Petrović
Ilustrovao Aleksandar Zolotić.
Zamisli da ti upis u najčudniju, najzanimljiviju školu na svetu zavisi od toga da li ćeš rešiti sledeću zagonetku:
Ono što se ovdekô odgovor traži,strašna, stara ženadrži u garaži.
Kako ti ide? Previše lako? Ma hajde, to je tek prva! *
E pa, u knjizi koju držiš u ruci nalazi se još tridesetak ovakvih zagonetnih prepreka, utkanih u otkačeni roman u zagonetkama Uroša Petrovića, sa čudesnim ilustracijama Aleksandra Zolotića. (Rešenja, koja se nalaze na kraju knjige mogu se čitati samo u ogledalu.
Pošalji

ZAGONETNA POTRAGA: ROMAN U ZAGONETKAMAKupci ove knjige kupili su i...