začarana ostrva i druge priče

ZAČARANA OSTRVA I DRUGE PRIČE

Herman Melvil
Podelite:
Začarana ostrva i druge priče: Zovite ga Melvil. Pre izvesnog broja godina – nije važno pre koliko godina tačno – imao je malo ili nimalo novca u džepu, a ništa ga posebno nije zanimalo iz njegovog dotadašnjeg života, pa je pomislio da bi mogao da piše i vidi imaginarni deo sveta. Bio je to način da se izvuče iz setnog košmara i sredi svoj život i krvotok. Tako bi mogao da započne ovaj pogovor, baš kako otprilike počinje najznačajniji Melvilov roman. I Melvilovo pisanje je počelo baš kao i njegov život na moru. Plovidba i pisanje su se spleli. More i ostrva bili su prva Melvilova književna inspiracija, i to je očigledno poglavito u njegovim romanima, ali i u većini njegovih priča. Putovanja su ga nadahnjivala. Kad mu je bilo najteže, u njima je nalazio oslonac i ona su ga preporođivala. A muka je imao napretek. I njegov prijem kao pisca bio je sav od muka.
Pošalji