zabrana arbitrarnog ponašanja u investicionoj arbitraži

ZABRANA ARBITRARNOG PONAŠANJA U INVESTICIONOJ ARBITRAŽI

Milica D. Njegovan
Podelite:
Ova knjiga je nastala na osnovu autorkinog završnog rada na master studijama na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Tema rada je izabrana u okviru predmeta Međunarodni standardi zaštite stranih ulaganja.
Centralnu temu u radu čini zabrana arbitrarnog ponašanja zemlje prijema strane investicije, u korelaciji sa drugim merama i standardima, koji se odnose na veoma kompleksan problem stranih investicija. U razmatranje su uključeni ne samo pisani spomenici međunarodnog investicionog prava, već i međunarodnog običajnog prava; ne samo doktrinarna teorija, već i arbitražna praksa, kako starija, tako i najnovija.
Pošalji