novo
zabluda uspeha

ZABLUDA USPEHA

Paola Versari
"Zabluda uspeha" Paole Vesari prava je poslastica iz pera psihoterapeutkinje, koja nam oslikava perom umetnika aktuelnu i preovlađujuću narcističku kulturu.

U dobu opsesivnog iščekivanja „lajkova“ koji nam pumpaju ego, u kome kao da smo izgubili dodir s drugim osobama, sve postaje gotovo nevažno ukoliko ne dobije potvrdu u vidu „šera“, uverenja da nas neko priznaje, da nam se divi, da nam kliče. Ali da li se u tome ogleda pravi uspeh? Da li ga čovek može postići ako jureći za slavom zaboravi na „sve ono što nije on sam“?

Paola Versari, uz iskustvo psihoterapeutkinje i perom umetnika, oslikava aktuelnu i preovlađujuću narcisističku kulturu koja, identifikujući uspeh s trijadom „slava–moć–novac“, naposletku pruža običnu iluziju, podmuklu varku a ne sredstvo za postizanje istinskog egzistencijalnog ostvarenja. Misli velikog austrijskog psihijatra Viktora E. Frankla, koji je preživeo zatočeništvo u koncentracionom logoru i uspeo da pronađe egzistencijalni smisao u mestima bola, prožimaju ovo delo i pomažu nam da shvatimo da je do istinskog uspeha moguće doći samo kroz posvećivanje života zadacima i susretima s drugim osobama. Svest o tome, priznavanje i doživljavanje istinskog uspeha, pomažu nam da se vratimo njegovom pravom smislu. Samo nam autentični uspeh pomaže da se otvorimo ka stvarnom životu, onom koji pruža istinsko zadovoljenje i neizbrisive radosne trenutke, bremenite značenjem koje ne zna za varke.

Poslastica iz pera psihoterapeutkinje

08.02.2023.

"Zabluda uspeha" Paole Vesari prava je poslastica iz pera psihoterapeutkinje, koja nam oslikava perom umetnika aktuelnu i preovlađujuću narcističku kulturu. Detaljnije

Pošalji