zabava sa kredama oblici

ZABAVA SA KREDAMA - OBLICI

Grupa Autora
Prepoznaj različite oblike i nauči kako da ih nacrtaš pomoću kreda. Ne plaši se ako pogrešiš, jer zahvaljujući piši-briši stranicama možeš da pokušaš koliko god puta želiš. Neka zabava počne!
– edukativni karakter
– pet kreda u boji i piši-briši stranice
– crtanje oblika uči se postepeno, praćenjem strelica i isprekidanih linija
– bojenje, opažanje, prepoznavanje
– razvoj motoričkih veština
Zabava sa kredama – Oblici pomaže deci da nauče da crtaju različite oblike pomoću kreda. Ono se najpre uvežbava praćenjem strelica i tačkica, kao i bojenjem već zadatih oblika.
Pošalji