za zlatnu medalju opštinsko dete

ZA ZLATNU MEDALJU: OPŠTINSKO DETE

Branislav Nušić
Jedan od najznačajnijih srpskih pisaca, Branislav Nušić, dokazao je svoje umeće ne samo u komedijama, već i u drugim književnim žanrovima.

U satiričnom romanu Opštinsko dete, Nušić donosi priču o detetu koje je majka odbacila i ostavila na čuvanje opštinskim vlastima. Radnja je smeštena u neimenovani gradić, na prelazu iz 19. u 20. vek, čime se uokviruje društveno-istorijski kontekst i Nušićevo viđenje onovremenog sveta i društva.Univerzalne ljudske osobine oslikane su na humoristično-satirični način, sa osobenim pečatom pisca.

Priča je doživela više pozorišnih, pa čak i filmsku adaptaciju.
Pošalji