za moderan film o vezi umetnosti sa svetom

ZA "MODERAN" FILM : O VEZI UMETNOSTI SA SVETOM

Fabris Revo D"alon
Nakon Drugog svetskog rata, reditelji se umesto uglađene i veštačke predstave života okreću predstavi sveta „onakvog kakav jeste“, sirov…. moderan. Pojmove klasicizma i modernosti autor ne smešta u istorijske i geografske okvire, već ih promišlja iz estetskog i teorijskog ugla, suprotstavaljući ta dva postupka, principa, koncepta ili paradigme.
»Moderan film, za razliku od klasičnog, ne vodi svog gledaoca za ruku, ne utiče na njega putem čula mirisa, vida, sluha, ne usmerava ga ka nekoj očiglednoj poruci ili krajnje eksplicitnoj temi. Moderan film svom gledaocu nudi realnost takvu kakva je, u svom sirovom stanju. Na samom gledaocu je da se snađe kako zna i ume.«
Pošalji