xxi knjiga fantazmi

XXI KNJIGA FANTAZMI

Tomislav Osmanli

 

Koncipirajući roman XXI, Osmanli je želeo da se priča odvija kao da se, na pragu nove ere, vreme saplelo u hodu, a potom je nastavilo nepravilno da teče. Taj paradoksalni tok radnje događa se širom sveta, počev od Makedonije pa sve do Amerike, onda ponovo u ovim krajevima, odmah zatim u Avganistanu, te u tajanstvenim podzemnim tunelima koji se od ohridskog starog grada prostiru ka bol?em mestu za život, u pariskim lagumima, u Paramaribu, neobičnoj prestonici države Surinam na atlantskoj obali Južne Amerike, u derviškim tekijama Makedonije, u Skopl?u tokom ratnog sukoba s početka ovog veka i u N?ujorku za vreme terorističkog napada, septembra 2001. Podjednako i

istovremeno na Istoku i na Zapadu, u zbil?i i u fikciji, u sadašnjosti i u različito oživl?enoj prošlosti, u ratu i u miru koji nalikuje na rat... i konačno, u uzaludnoj, premda ne i beznadežnoj potrazi za nekim vremenima, dobrim za sve nas, zbijenim u sam početak novog, XXI veka.U taj i takav narativni tok ovog romana upletene su 33 književne ličnosti, 33 fiktivna i istorijska lika, koji bi da predstavl?aju žive ali i seni, uskomešane dinamičnom i nadasve uzbudl?ivom pričom koja otkriva neobični, apsurdni, fiktivni, neizvesni profil vremena u kom živimo

Pošalji