weltschmerz u banatu

WELTSCHMERZ U BANATU

Olgica Rajić
Podelite:

Autoportret

Hladni sobni atomi.

Sipam i sipam kobilje ulje.

Soba je u toploj banji.

Na jastuku: jezgra, kosi nokti.

Mislila sam: imam kulu.

A imam: prekisle grudve.

Osmelila se čežnja,

čekanje pod morem.

Proizvoljni ljubavnik

na smrzlom telu.

Na pitomini papira.

Moje masne oči

gledaju pribor za senke.

Navek žalosno.

Pošalji