novo
vujica vulićević

VUJICA VULIĆEVIĆ

Stojan V. Živadinović
Karađorđe (1930), Hajduk Veljko (1931) i Vujica Vulićević (1932) Stojana Živadinovića čine svojevrsnu trilogiju istorijskog romana u čijem centru se nalaze ličnosti i događaji Prvog srpskog ustanka. Poznate činjenice predstavljaju pozornicu na kojoj će se kretati istorijski i fikcionalni junaci rasvetljeni dubokom psihološkom analizom.
Treća sveska trilogije otkriva legendu o smrti Karađorđa, intrige u Srbiji u godinama nakon Prvog srpskog ustanka do 1817. kada Miloš Obrenović naručuje ubistvo Karađorđa, s posebnim akcentom na psihološku dramu junaka-ubice Vujice Vulićevića. Dinamično ispripovedana, priča o poslednjim Karađorđevim danima predstavlja uzbudljivu završnicu Živa­­­­­dinovićeve trilogije.
Pošalji