vreme straha grad, nahija i okružje užice (1788 1862)

VREME STRAHA : GRAD, NAHIJA I OKRUŽJE - UŽICE (1788-1862)

Nedeljko Radosavljević
Podelite:
Tema knjige su strahovi koji su imali posebno veliki uticaj, na grad i nahiju užičku u razdoblju od 1788 do 1862. godine.
Pošalji