vojska aleksandra velikog

VOJSKA ALEKSANDRA VELIKOG

Nik Sekunda
Podelite:
Često se upoređuju likovi Napoleona i Aleksandra; obojica su bili izvanredno uspešni generali, obojica su bili niskog rasta, obojica su sanjala da pokore svet, obojica su prikrili svoje neuspehe i obojica su postali bukvalo obožavani. Isto se poređenje, međutim, ne može napraviti sa modernim knjigama koje se bave njihovim armijama. Ima knjiga koje se bave glavnim Aleksandrovim bitkama i pohodima, onih u kojima se razmatra njegova uloga kao vojskovođe a delimično se odnose i na armiju, ali se ni jedna knjiga ne bavi njegovom armijom kao takvom. Nije teško pronaći razlog za to. O detaljima Aleksandrove vladavine znamo samo na osnovu malog broja dela napisanih par vekova nakon događaja koje opisuju. Ta dela često protivreče jedna drugome, a u mnogim se slučajevima može dokazati i da sadrže očigledne greške. Strpljivi rad većeg broja učenih ljudi tokom prošlog veka je u ogromnoj meri unapredio naša saznanja o makedonskoj armiji, i mada mnogi problemi još čekaju razrešenje, možda smo došli u situaciju kada je moguće napisati jednu takvu knjigu poput dela "Vojska Aleksandra Velikog" ...
(Autor: Nik Sekunda)
Naslov originala: The army of Alexander the Great
Pošalji