vodič kroz smak sveta

VODIČ KROZ SMAK SVETA

Kođo Vangorski
VODIČ KROZ SMAK SVETA je uznemirujući tekst o ljudskoj nespremnosti da obuzda svoju prirodu – čak i po cenu samouništenja!

Živahnim i neformalnim pripovedanjem autor demistifikuje razvoj religijskih i političkih doktrina koje su ljudi izvitoperavali da bi opravdali svoju sebičnost.

U knjizi ćete naći odgovore na pitanja koja ljudi izbegavaju sebi da postave:
– U šta sve ljudi veruju, pa se onda ne slažu oko toga?
– Zašto religije nisu uspevale da ostvare one ciljeve koje su propovedale?
– Šta je nacija, a šta je država; a šta se sve krije iza sufiksa „kratija”?
– Da li je nauka uspela u potpunosti da objasni kako Priroda funkcioniše i kako je nastao Čovek?– U čemu se sve ogleda ljudska neodgovornost prema sopstvenom opstanku?– Kakva sve može da bude Globalizacija i koliko je ona neminovna?– Kako će izgledati post-apokaliptični svet?
Pošalji