voda zagađenje i prečišćavanje
1.573 rsd
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

VODA : ZAGAĐENJE I PREČIŠĆAVANJE

Nikola Počuča
Podelite:
Pred čitaocima je knjiga sa najaktuelnijom temom koja se danas može obrađivati u smislu usklađivanja sa evropskim regulativama...
Autor preko osnova teorijskih postavki, značenju voda za održivi razvoj, razvoj i kvalitet življenja, dao je i procese koji se primenjuju kod odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda.
U knjizi su date opšte zakonitosti i prikaz osnova za projektovanje, te savremenih gotovih uređaja za obradu voda.
Ovo ima poseban značaj kad se zna da se najveći broj zagađivača nalazi izvan područja sa izgrađenim sistemima kolektora i velikih prečistača, pa je rešenje za prečišćavanje tih voda od velikog značaja za očuvanje životne sredine.
Pošalji

VODA : ZAGAĐENJE I PREČIŠĆAVANJEOd istog autora