makart
vjetroelektrane
2.800 rsd3.500 rsd
Ušteda 700 rsd (20%)
- +

VJETROELEKTRANE

Željko R. Đurišić
Podelite:
Knjiga je koncipirana da bude prvenstveno udžbenik koji pokriva delove gradiva iz predmeta: Obnovl?ivi izvori energije, Integracija obnovl?ivih izvora energije u EES i Vetroenergetika i solarna energetika, koje studenti pohađaju na osnovnim, master i doktorskim studijama na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. S obzirom na to da sadrži dosta praktičnih iskustava autora u planiranju i projektovanju vetroelektrana, knjiga podjednako može biti korisna i za kolege inženjere i privredne subjekte koji se bave: planiranjem, projektovanjem i eksploatacijom vetroelektrana.
Planovi razvoja vetroenergetike u svetu su takvi da se očekuje da će do kraja 2050.
Pošalji