vizantinizam i romantični helenizam

VIZANTINIZAM I ROMANTIČNI HELENIZAM

Siril Mango
Podelite:
Tako je 1797. g. poglavar Patrijaršijske akademije smatrao svojom dužnošću da kroz četiri dijaloga opovrgne Kopernikov sistem , dok je jedna patrijaršijska poslanica opominjala vernike da se „ne bave klasičnom književnošću niti bezumnim mudrovanjima Evropljana kao protivnima hrišćanskom načinu života, već samo tekstovima zasnovanim na objašnjenjima crkvenih otaca; što se tiče platoničara i aristotelovaca, njutonovaca i dekartovaca, trouglova i logaritama, oni samo doprinose ravnodušnosti prema svetinji“.
Pošalji