vizantija purpur i pergament
rasprodato

VIZANTIJA - PURPUR I PERGAMENT

Radivoj Radić

Knjigu profesora Radivoja Radića čini dvadeset i osam poglavlja, koja otkrivaju svet Vizantije – svakako najuticajnije, najveće i najdugotrajnije države evropskog srednjovekovlja. Između nekoliko časova, tokom kojih naši osnovci, srednjoškolci i gimnazijalci saznaju hiljadu i stotinu godina dugu istoriju Vizantijskog carstva, zjapi jedno polje koje može biti upotpunjeno popularnom, ali ujedno i naučno utemeljenom literaturom."Vizantija, purpur i pergament" predstavlja svojevrstan pregled istorije vizantijske kulture, ratovanja, politike i običaja. Ukoliko želite da budete obavešteni o tome kako su se školovali stanovnici drevne Vizantije; kako je izgledao najstariji evropski univerzitet; kako je srednjovekovni čovek doživljavao prolazak kometa i kakav je uticaj na njega imala religija; da li su Vizantinci bili sujeverni; da li je konjušar zaista mogao postati car; kako su na istoriju uticale razmažene carice; kako su vođeni ratovi, a kako kažnjavani krivci; koje su velike bitke bile presudne za Vizantiju; koliko puta je bila opsedana prestonica carstva – Carigrad. "Vizantija, purpur i pergament" sadrži i kratki glosar – leksikon sa biografijama ličnosti koje su spomenute u knjizi, i hronološki spisak vizantijskih careva koji su vladali od osnivanja Carigrada 324. do njegovog pada 1453. godine.

Pošalji