vizantija ljudi i moć

VIZANTIJA - LJUDI I MOĆ

Žil Konstabl, Aleksandar Každan
U središtu istraživanja ruskog naučnika Aleksandra Každana (1922-1997), jednog od najistaknutijih vizantologa proteklog veka je tzv. Vizantinac, koji je svojevrstan model podanika Carstva. Premda prvi put objavljena pre nešto više od četvrt veka, ova njegova knjiga i dalje predstavlja jedan od najmodernijih pristupa vizantijskoj istoriji i civilizaciji. Každan je u knjizi "Vizantija - ljudi i moć" nastojao da shvati i objasni specifičnosti vizantijskog života i vizantijske kulture i da razume spoljašnje utiske i pritiske, kako stare tako i nove, koji su oblikovali Vizantince, čineći ih različitim od ljudi koji su živeli pre ili istovremeno sa njima, ali u drugim delovima sveta ili nakon njih On se snažno oslanja na svoj koncept vizantijskog čoveka, čiji latinski oblik hommo byzantinus služi zato što ovaj termin u antropološkom, čak i u paleontološkom smislu stvara osećaj posebnosti ljudi koji su živeli i delovali u prošlosti, ali koji više ne postoje - napisao je Žil Konstabl u predgovoru. Naslov originala: People and Power in Byzantium / Alexander Kazhdan, Giles Constable
Pošalji