višedimenzionalna matematička analiza 3

VIŠEDIMENZIONALNA MATEMATIČKA ANALIZA 3

Ilija B. Lazarević
U ovoj knjizi je izložena takozvana klasifikacija polja i operatorske jednačine, višedimenzionalni integrali u teoriji polja kao i integralni računi.
Pošalji