virtuelni muzej

VIRTUELNI MUZEJ

Bernar Deloš
Naslov originala: Le musée virtuel / Bernard Deloche
Ubrzani razvoj informatike, dokumentaristike i pre svega tehnologije daje novi zamah teorijskim pogledima u oblasti muzeologije i otvara prostor za nastanak ovakve knjige. Novi mediji za autora nisu samo tehnicka sredstva, vec pre svega nosioci ogromne snage transformacije realnog. Polazeci od temeljnih koncepata umetnickog stvaranja Deloš nalazi filozofsku osnovu tehnickih promena i vraca se samim nacelima estetike. Primena savremenih medija u svetu muzeja odvaja funkciju prezentacije od institucije, to jest od muzeja kao zgrade i ustanove. U tome Deloš ne vidi raskid sa tradicionalnom ulogom muzeja , vec ispunjenje do kraja. Njegova poruka je optimisticna: umesto da nas zabrinjava, pokušajmo da ga razumemo - virtuelni muzej je vec tu!Profesor filozofije umetnosti Bernar Deloš predavac je na Filozofskom fakultetu univerziteta Žan Mulen (Lion 3) i rukovodilac Istraživackog centra za muzeje i nove tehnologije u Lionu. Clan je medunarodnog saveta muzeja (ICOM) i autor više naslova medu kojima se isticu Muséologica (1998) i Le nouvel âge des musées: Les institutions culturelles au défi de la gestion (2005).
Pošalji