vir svetova

VIR SVETOVA

Mina D. Todorović
Podelite:
Tradicija čitanja tzv. dečije književnosti potvrđuje kako dobro napisana knjiga za decu neizostavno predstavlja i privlačno štivo za odrasle. Vir svetova Mine D. Todorović odlikuje se, pre svega, tananim i duhovitim osećajem za ekologiju pravih osećanja, uz sasvim aktuelan ironičan, preispitivački odnos prema tradicionalnim predstavama o „ljubavi“ i „emocijama“. (Tatjana Rosić)
U ovom romanu je stvoren osobeni čarobni svet, izrastao na slovenskom i balkanskom korenu. Posebno pleni šaljivi ton koji prožima celu knjigu.
Pošalji