vinski putevi srbije the wine roads of serbia

VINSKI PUTEVI SRBIJE - THE WINE ROADS OF SERBIA

Zoran Rapajić
Vodič kroz sve značajnije vinarije u Srbiji priređen na specifičan način. Hronološki, od severa ka jugu, predstavljeni su grafički svih 10 zvaničnih vinskih puteva u Srbiji, 114 vinarija koje se nalaze na tim vinskim putevima, a putem piktograma pojašnjeni su sadržaji (površina vinograda, kapacitet degustacione sale, mogućnost obilaska vinarije, postojanje smeštajnih kapaciteta, konferencijske sale, restorana...). Tekstualni deo urađen je dvojezično - uporedni tekst na srpskom i engleskom jeziku.
Pošalji