vetar sa kopna

VETAR SA KOPNA

Kristijan Eker
Svako putovanje Kristijana Ekera, bilo po Gruziji, Rusiji ili Evropi, a u svrhu pisanja reportaža koje se sad nalaze u ovoj knjizi, bilo je praćeno vetrom koji je duvao sa kopna. Na tim putovanjima, Kristijan Eker se suočavao sa protivrečnostima globalizacije – svet postaje jedna velika celina, polako se uniformiše po modelima i stilovima života, ali konflikti i stari problemi, koji potiču još iz dalekih epoha, ostaju netaknuti. Neoliberalna ideologija je kao neki hladan vetar koji obuhvata celu zemaljsku kuglu; neokapitalizam je poput vetra sa kopna bez mirisa i ukusa, koji već obuhvata sve zemlje prisutne u ovoj knjizi.
Pošalji