venecijanske refleksije

VENECIJANSKE REFLEKSIJE

Sava Stepanov
Istorijat Bijenala i učestvovanja naših umetnika na Bijenalu u Veneciji.
SAVA STEPANOV: "VENECIJANSKE REFLEKSIJE"
Sava Stepanov u svojoj knjizi piše o inicijativi nastanka prve Internacionalne izložbe u Veneciji 1883. godine, o njenoj postavci kao i na izložbi 2011.godine, njenom značaju i sadržajima. U hronološkom ređanju godina, vekova, događaja( Prvi svetski rat 1914. godine, Drugi svetski rat 1942.) koji su uticali na rad izložbe, autor knjige navodi događaje u politici, ekonomiji, teme kojima su umetnici tog doba bili nadahnuti u stvaranju svojih dela. Takođe piše i o ekonomskom značaju Internacionalne umetničke izložbe u Veneciji i navodi da ona "podstiče novo savremeno umetničko tržište". Izložba je imala svoj prodajni centar a realizovano je mnogo poslova vezanih za bijenalnu manifestaciju. Na taj način se stvarao prihod za organizovanje naredne manifestacije. Stepanov navodi imena učesnika iz Jugoslavije a zadnjih godina iz Srbije i opisuje njihov rad, stilove, tehnike,navodeći i dela kojima su umetnici bili prezentovani na Bijenalu, a i o njihovim sudbinama. Tekstovi su propraćeni brojnim fotografijama koje upotpunjavaju impresiju o našim umetnicima i njihovim delima na Bijenalu. Prevodom na engleski jezik istorijata Bijenala u Veneciji i stvaralaštvu naših izlagača na ovoj znamenitoj Internacionalnoj izložbi, završava se ova knjiga i ostavlja se prostor da se i dalje nastavi sa praćenjem novih generacija umetnika koji izlažu i koji će izlagati svoja dela na Bijenalu...
Pošalji