veliko spremanje

VELIKO SPREMANJE

Branko Anđić
Veliko spremanje Branka Anđića je zbirka priča na temu smrti. Ovde je smrt prikazana kao nešto na šta se može pripremiti. Veliko spremanje pokušava da odgovori na pitanje idealnog odlaska sa ovog sveta.

„Život se ne može prevariti, ali hoću da budem spreman. Sve sam raščistio. Da imam dobar vidik. Da vidim kako nesreća dolazi”. Tako govori jedan junak Anđićeve nove knjige pripovedaka koja je niz varijacija na temu postoji li uredan odlazak iz života, dobra smrt.
Kroz niz priča čitalac prati raznovrsne registre u kojima su napisane: od snoviđenja, preko muško-ženskog dijaloga, sve do isleđivanja.

Pošalji