veliki si, gospode

VELIKI SI, GOSPODE!

Dragomir Sando
„Kada sam pre nekoliko godina u razgovorima sa ocem Dragomirom Sandom, u to vreme duhovnikom u kapeli Svete Petke i crkvi Ružici u Beogradu, čula neke od ovih priča, rekla sam mu da mroa da ih zabeleži. Da je važno da ostavi pisano svedočanstvo o Božjem sveprisustvu u svakodnevnom životu ljudi, svojih parohijana i prijatelja, u koje se uveravao tokom dugogodišnjeg svešteničkog rada.
Te priče najzad su pred čitaocima. Ispričane su lepim jezikom, i zanimljivo. Ali posebno privlačnim i vrednim lini ih upravo njeihova istinitost.
Istinite, one potvrđuju da se čuda Božja dešavaju svuda oko nas. I onda kada ih od Boga i Njegovih ugodnika molimo, i onda kada im se ne nadamo. Jer, Bogu je moguće što nikom drugom nije. A Božja milost je tamo gde su vera, ljubav i nada.Veliki si, Gospode naslove je ove knjige.Da, veliki je Gospod. Veliki, u Svetima Svojim. U čudima Svojim koja čini zbog nas. Veliki u ljubavi Svojoj prema čoveku.O toj ljubavi Božjoj govori ova knjiga.“ Ljiljana Habjanović Đurović
Pošalji