veliki englesko srpski rečnik

VELIKI ENGLESKO SRPSKI REČNIK

Danko Šipka
Rečnike karakteriše okrenutost korisniku, podela na dve jasne grupe u zavisnosti od nivoavladanja jezikom i prilagođenost selekcije i sadržaja potrebama tih grupa. Rečnik od 25 hiljadaodrednica namenjen je osobama sa nivoom vladanja jezikom (1 i 2 na američkoj skali ILR, odnosno A1, A2 i B1 na skali Saveta Evrope CEF, rečnik od 90 hiljada odrednica onima na nivou 3 i višem na skali ILR odnosno B2 i višem na skali CEF).Cela konstrukcija rečnika polazi, dakle, od konkretnih potreba u oba smera (englesko-srpski, srpsko-engleski) a ne od subjektivne procene autora šta uključiti. Ovo je prva prednost u odnosu na postojeće rečnike.
Pošalji