velikani galileo galilej, istraživač neba

VELIKANI - GALILEO GALILEJ, ISTRAŽIVAČ NEBA

Analiza Strada
Velikani – Lako se čita, teško zaboravlja!
Galileo Galilej je bio astronom, naučnik i jedan od najoriginalnijih mislilaca svog vremena. Iako su samo malobrojni imali hrabrosti da ga podrže, svojim teorijama je promenio način na koji posmatramo svet.
Pošalji