velika vežbanka za predškolce

VELIKA VEŽBANKA ZA PREDŠKOLCE

Benedikt Karbonej
Велика вежбанка за предшколце - радна свеска садржи 260 различитих задатака, игара и активности кроз које деца предшколског узраста на забаван начин увежбавају цртање које је у основи писања првих слова и речи, откривају гласове, препознају написана слова и читају једноставне речи, упознају се с бројевима и елементарним рачунањем и откривају свет који их окружује. Кроз игровне активности деца овладавају свим појмовима с којима се иначе срећу у предшколској установи. На овом занимљивом путовању пратиоци су им чланови необичне чаробњачке породице Трућковић и њихови пријатељи.
Велика вежбанка за предшколце је одличан избор за родитеље који желе да код своје деце побуде и даље развијају интересовања за свет слова, бројева и појава које их окружују, као и васпитачима за рад с различитим узрасним групама у предшколским установама.
Pošalji