velika snaga uma

VELIKA SNAGA UMA

Džozef Marfi

Džozef Marfi nas uči kako da koristimo subjektivni um i pomoću njega zagospodarimo životom u svim njegovim aspektima. Svi problemi i nedaće mogu se rešiti, ali mi smo oni koji moraju prvenstveno ovladati sobom i shvatiti da su naša razmišljanja i životni stavovi ono što u naš život priziva loše, ali i dobre stvari.
Sva blaga ovoga sveta mogu biti vaša, samo morate naučiti da kontrolišete svoje podsvesno – svoj Um.

Pošalji