velika dečja enciklopedija

VELIKA DEČJA ENCIKLOPEDIJA

Grupa autora

Velika dečja enciklopedija - Jednotomna enciklopedija "Sve što treba da znaš" je savršena za decu.

- Preko 2000 crteža/fotografija

- Deset tematski organizovanih poglavlja

- Dodatne informacije i aktivnosti na svakoj strani

- Uključujući i projekte, priče, nove reči i zadivljujuće činjenice

- Internet link na svakoj strani

Pošalji