večni sin

VEČNI SIN

Kristovao Teza
U ovom višestruko nagrađivanom autobiografskom romanu Kristovao Teza uvodi čitaoce u svest mladog oca čiji sin Felipe je rođen sa Daunovim sindromom. Od prvobitnog šoka nakon uspostavljene dijagnoze, preko stupanja u svet bolnica i terapija, Teza prepliće priču o životu svog sina sa pričom o sosptvenom životu.
Felipe, koji živi u večnoj sadašnjosti, postaje izvanredan mlad čovek. Za Tezu, sinovljeva priča je svođenje računa sa samim sobom i sopstvenim ograničenjima.
Pošalji