večna sadašnjost

VEČNA SADAŠNJOST

Jelena Todorović
U fokusu interesovanja dr Jelene Todorović je nasleđe baroka u savremenoj književnosti, viđeno iz perspektive istoričara kulture novog veka. Autorka nije sebi postavila kao cilj da ukaže na neposredne veze i pozivanja jedne kulture na drugu, već da razotkrije oblike mišljenja koje naše doba duguje baroknom vremenu, da učini vidljivim do koje mere su mnogostrukosti vremena i prostora skriveno nasleđe baroka, koje se može naći u savremenoj književnosti.
Primeri koje pručava su Nevidljivi gradovi Itala Kalvina, Saturnovi prstenovi Vinfrida Georga Zebalda i Islednik Dragana Velikića.
Pošalji