večernje brojanice

VEČERNJE BROJANICE

Ištvan Farkaš, Franja Petrinović
Izabrane pesme Ištvana Farkaša i recenzija Franje Petrinovića.
IŠTVAN FARKAŠ: "VEČERNJE BROJANICE"
"Gotovo da okosnicu Farkašovog pevanja predstavljaju emocionalni sudari sa svetom realnosti, a u središtu tih emocionalnih sudara je ljubav, žena, ljudska egzistencija punoća smisla koji se rađa u času nastanka pesme. Kao da nas pesnik uvek iznova pita da li je moguć život u svojim pojavnim oblicima bez poezije. Iz tih sudara svoje emocionalnosti sa okružujućim svetom, onakvim kakav jeste i onakvim kakav bi mogao biti nastaje ovo celokupno pesništvo. Kao neka vrsta nesumnjivo obojena tamnom i strasnom energijom, neprekinutih brojanica, svojevrsnih poziva i molitvi..." Urednik: Franja Petrinović
Pošalji