vatikan, katolička crkva i jugoslovenska vlast

VATIKAN, KATOLIČKA CRKVA I JUGOSLOVENSKA VLAST

Dragoljub R. Živojinović
„Sadržaj ovog dela, u celini i pojedinostima, nije bio nepoznat našoj i svetskoj istorijskoj nauci. Sam dr Živojinović veli da mu je zadatak bio da kaže ono što je bilo nepoznato, da iz novog ugla posmatra ono što je bilo poznato i da lokalna zbivanja smesti u veliku celinu iz koje se ona lakše vide. On je zaista uspeo da napiše jedan potpuno originalan istraživački rad, koji će činiti veliki korak napred u našim i opštim znanjima o odnosima katoličke crkve i jugoslovenskog komunizma za vreme pontifikata Pija XII, od 1941. do njegove smrti krajem 1958. godine.” Iz recenzije prof. dr Milorada Ekmečića
Pošalji