vanparnični i javnobeležnički postupak republike srbije

VANPARNIČNI I JAVNOBELEŽNIČKI POSTUPAK REPUBLIKE SRBIJE

Gordana Stanković, Milena Trgovčević-Prokić
„U ovoj knjizi obrađeni su vanparnični i javnobeležnički postupci Republike Srbije koji su uređeni ne samo Zakonom o vanparničnom postupku i Zakonom o javnom beležništvu Republike Srbije već i nizom posebnih zakona, tako da ona pruža osnovna saznanja o metodima pravne zaštite građanskih subjektivnih prava u ovom domenu.
Pošalji