valter benjamin u međugradskom autobusu

VALTER BENJAMIN U MEĐUGRADSKOM AUTOBUSU

Zoran Slavić
Valter Benjamin u međugradskom autobusu Zorana Slavića je dubok tragičan roman o piscu koji kroz promišljanje onoga što je pisao i onoga što je čitao rekonstruiše sećanja na važne datume, gradove i putovanja.

Bermudski trougao Miroslava Vladimira, zaklaćenog junaka romana Zorana Slavića, računa sa Bečkerekom, Novim Sadom i Beogradom, kao kobnim, pokašto tajanstvenim tačkama pamćenja koje nam ne dozvoljava miran san.
Taj večiti autbus u neveselim vremenima klati se, na terazijama zaumnog nekog smisla, simbolično i neveselo, postavši jedan od onih panonokih rituala KOJI će sve i svakoga nadživeti, izmeniti, prepoznati. Ne nadviruje se samo Valter Benjamin u međugradskom autobusu, nego i malene, operetske države kontinenta Andora i San Marino, sve u prepletu sa dalekim poznanicima i bliskim komšijama.

Pošalji