uvod u teoriju informacija i kodovanje
3.600 rsd3.960 rsd
Ušteda 360 rsd (9%)
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

UVOD U TEORIJU INFORMACIJA I KODOVANJE

Drajić DušanIvaniš Predrag
Podelite:

Materija sadržana u udžbeniku "Uvod u teoriju informacija i kodovanje", autori: Drajić Dušan, Ivaniš Predrag, izlaže se na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu najvećim delom u okviru redovnih predmeta Statistička teorija telekomunikacija i Računarske telekomunikacije i pokriva tematiku: izvori informacija, statističko kodovanje, kanali za prenos informacija, uvod u zaštitno kodovanje, zaštitno kodovanje u savremenim sistemima, prenos infrmacija uz dopušteno oštećenje, teorija informacija i kriptologija, pregled nekih osnovnih pojmova diskretne matematike i kola za implementaciju cikličnih kodova.

Pošalji