uvod u modernu političku teoriju

UVOD U MODERNU POLITIČKU TEORIJU

Norman Beri
Uvod u modernu političku teoriju Normana Berija koristi se već deceniju i po na raznim univerzitetima kao udžbenik koji uvodi studente u osnovne probleme i upoznaje ih sa važnijim konceptima, političkim principima, pristupima i raspravama u savremenoj političkoj teoriji.
Pošalji