uvod u institucije i pravo evropske unije

UVOD U INSTITUCIJE I PRAVO EVROPSKE UNIJE

Jelena Vukadinović Marković, Radovan Vukadinović
Knjiga „Uvod u institucije i pravo Evropske unije“ je pisana s namerom da služi kao udžbenik na osnovnim studijama na onim fakultetima i višim školama na kojima se izučava predmet Pravo Evropske unije. Prilikom određivanja njene sadržine, a time i obima, autori su se rukovodili težnjom da obrade teme koje čine osnovu funkcionisanja pravnog sistema EU. Strukturu knjige čine tri dela ? o institucionalnim pitanjima, o unutrašnjem tržištu i o spoljnim odnosima Unije.
U knjizi je korišćena obimna strana i domaća literatura i sudska praksa.
Pošalji