utroba greha i jedna mačka

UTROBA GREHA I JEDNA MAČKA

Ana Magda
Knjiga Ane Magde Utroba greha i jedna mačka već je i naslovom intrigantna. Pisana je u formi psihoromana-poeme i traži strpljivog čitaoca, spremnog da razume svu složenost štiva. Ona govori o dramatičnoj ljubavi, a samo su dramatične ljubavi dobrodošle kao književne teme. Takva je i ljubav dvoje mladih, Ksenije i Strahinje, koja je na izmaku i na vrhu morske litice i koju mami ponor. Za ovu ljubav moglo bi se reći i da je u trouglu, jer je uz njih i Đavo, koji kuša Kseniju dok preispituje svoju ljubav i svoju žensku bit, a ljubav je najčešće đavolska stvar.
Pošalji