uticaj biomedicine na srodstvo

UTICAJ BIOMEDICINE NA SRODSTVO

Zoran Ponjavić
"Uticaj biomedicine na srodstvo" Zorana Ponjavića bavi se promena izazvanih pripremom novih biomedicinskih tehnologija u oblasti rađanja deteta.

Promene izazvane primenom novih biomedicinskih tehnologija u oblasti rađanja i utvrđivanja porekla deteta prevazilaze sve ono što se dešavalo tokom trajanja ljudske vrste. „Revolucionarno“ razdvajanje rađanja od seksualnosti, dovodi u pitanje fizičku i psihičku dimenziju identiteta, kao i tradicionalne postavke zasnivanja primarnog srodničkog odnosa. Ovo je stvorilo problem primene tradicionalnih pravila za utvrđivanje primarnog srodničkog odnosa, između roditelja i deteta, jer je postalo očigledno da roditelji nisu njegovi genitori. Autor u ovoj knjizi razmatra i druga složena pitanja, poput prava na biomedicinski potpomognuto roditeljstvo, o kojima ne postoji usaglašenost u Evropskoj uniji i uporednom pravu.

Pošalji