ustavno pravo (priručnik za polaganje pravosudnog ispita knjiga 1)

USTAVNO PRAVO (PRIRUČNIK ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA - KNJIGA 1)

Darko Simović, Vladan Petrov
Višegodišnje učešće profesora Vladana Petrova u pripremnoj nastavi za polaganje pravosudnog ispita na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a poslednjih godinu dana i njegovo iskustvo kao ispitivača na pravosudnom ispitu, pomogli su autorima u nastojanju da tekst prilagode njegovoj osnovnoj, praktičnoj nameni i pronađu pravu meru prilikom obrade pojedinih ustavnopravnih tema.
Ovo štivo koncepcijski sledi priručnik profesora Ratka Markovića, a njegov manji obim upravo je posledica svesnog opredeljenja autora da tekst rasterete teorijskih pasaža koje su diplomirani pravnici već apsolvirali tokom osnovnih studija.
Pošalji