uspešna trgovina

USPEŠNA TRGOVINA

Zvonimir Pavlek
"Uspešna trgovina" je najprodavanija poslovna knjiga u Hrvatskoj u 2004. Treća knjiga vodećeg marketing autoriteta Zvonimira Pavleka, poznatog po uspešnom marketingu Podravke, kojim je upravljao 35 godina. Ilustrovana bezbrojnim primerima iz uspešne svetske prakse, ukazuje na mnoge aspekte uspostavljanja relacije sa našim kupcima. Velike svetske trgovačke kompanije dolaze na naše područje. Zapravo, već su tu! Treba li im se pokloniti, ukloniti im se s puta ili… može li se uz njih ipak opstati? Može, ali treba odrediti sopstveni put, imati vlastitu viziju i svoj autentični identitet po kojem će vas kupci prepoznati i dolaziti k vama. Ova će vas knjiga-priručnik uputiti kako ćete to ostvariti a da se ne uklonite, niti pokorno poklonite. Odgovoriće vam na pitanje: zašto bi kupci trebali da kupuju kod VAS. I kako to postići.
Pošalji