uspavanka za vuka ničijeg

USPAVANKA ZA VUKA NIČIJEG

Ksenija Popović
Smještena u neimenovanom gradu neimenovane zemlje tokom ranih 1990-ih, priča se odvija u Domu za djecu bez roditeljskog staranja. Dok mnogi dolaze i odlaze, Klara, Vuk i Ćoro tu odrastaju od rođenja. Ne znaju ko ih je napustio i zašto; ne bave se mnogo svojim početkom, već se trude da pobijede sudbinu i sebi obezbijede bolji kraj. No, teško je zanemariti činjenicu da su napušteni i zapušteni, pa će hladnoća i sivilo institucija biti stalna prijetnja onim lijepim stvarima kojima će ova djeca nastojati da se okruže - ljubavi, muzici, fotografiji i sportu.
Pošalji