novo
uspavanka za moju generaciju

USPAVANKA ZA MOJU GENERACIJU

Kosmin Perca
Podelite:

Ovo je ratna, ali i ljubavna knjiga, u kojoj ne samo da sam morao za sebe da pronađem novi glas, nego i novi identitet. Govorio sam da je napisana za sedam godina, ali najveći njen deo je zapravo napisan u poslednje dve godine u kojima sam izgubio skoro sve i u kojima sam morao sebe suštinski ponovo da stvorim. Socijalna poezija, poezija trauma i opsesija, nemoći, poezija gubitka i rastanka, straha; neprilagođenosti, ali i poezija ponovnog pronalaženja, ponovnog zaljubljivanja u jednu stvarnost koja je uvek fascinantnija i preplavi te jače nego ikakav mrak.
Kosmin Perca

Pošalji