uska staza ka dalekom severu

USKA STAZA KA DALEKOM SEVERU

Macuo Bašo
Uska staza ka dalekom severu Macua Baša je putopis u kom autor opisuje nerazvijene predele Japana. U ovoj knjizi putopis je zapravo sredstvo za putovanje u srž smisla umetnosti i samospoznaje.
Podelite:

Putopis sa Bašoovog četvrtog putovanja, kada je prešao više od 2.000 kilometara, i to najnerazvijenijim delom Japana. Fraza „uska staza“ se više može shvatiti metaforički nego doslovno, kao i „daleki sever“ (u originalu Oku). Zapravo, u pitanju je putovanje u najsevernije oblasti središnjeg japanskog ostrva Honšu koje se nazivaju Oku. Opet, u metaforičkom smislu, Bašo je krenuo u duhovnu potragu, u unutrašnji svet poezije, tragajući za lepotom prirode i čoveka koji je bio izgubljen u „plutajućem svetu“.

Pošalji